معنی و ترجمه کلمه antrum به فارسی antrum یعنی چه

antrum


غار بزرگ ،مغاره ،(طب )حفره هاى بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها