معنی و ترجمه کلمه anvil به فارسی anvil یعنی چه

anvil


اهنين کرسى ،مقر،روى سندان کوبيدن ،استخوان سندانى
علوم مهندسى : سندان
معمارى : سندان
روانشناسى : استخوان سندانى
علوم هوايى : سندان
علوم نظامى : سطح اتکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها