معنی و ترجمه کلمه anything به فارسی anything یعنی چه

anything


هرچيز،هرکار،همه کار(در جمله ء مثبت )چيزى ،(در پرسش و نفى )هيچ چيز،هيچ کار،بهراندازه ،بهرمقدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها