معنی و ترجمه کلمه anyway به فارسی anyway یعنی چه

anyway


در هرصورت ،بهرحال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها