معنی و ترجمه کلمه anyway به فارسی anyway یعنی چه

anyway


در هرصورت ،بهرحال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها