معنی و ترجمه کلمه ap-chagi به فارسی ap-chagi یعنی چه

ap-chagi


ورزش : ضربه پا بطرف جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها