معنی و ترجمه کلمه ap به فارسی ap یعنی چه

ap


Attached Processor،پردازنده الصاق شده
کامپيوتر : پردازنده متصل شده
ورزش : به جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها