معنی و ترجمه کلمه apex angle به فارسی apex angle یعنی چه

apex angle


زاويه راسى ديدبانى
علوم نظامى : زاويه راسى هدف زاويه راسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها