معنی و ترجمه کلمه aphasia به فارسی aphasia یعنی چه

aphasia


(طب )عدم قدرت تکلم( در نتيجه ضايعات دماغى)،افازى
روانشناسى : زبان پريشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها