معنی و ترجمه کلمه apodosis به فارسی apodosis یعنی چه

apodosis


(د ).مکمل جمله ء شرطى ،نتيجه جمله ء شرطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها