معنی و ترجمه کلمه apologist به فارسی apologist یعنی چه

apologist


مدافع ،پوزش خواه ،نويسنده ء رساله ء دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها