معنی و ترجمه کلمه appal به فارسی appal یعنی چه

appal


ترساندن ،وحشت زده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها