معنی و ترجمه کلمه apparence به فارسی apparence یعنی چه

apparence


جنس
علوم مهندسى : شباهت طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها