معنی و ترجمه کلمه apparent celestial longitude به فارسی apparent celestial longitude یعنی چه

apparent celestial longitude


سست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها