معنی و ترجمه کلمه apparent gravity به فارسی apparent gravity یعنی چه

apparent gravity


شتاب گرانى
شيمى : شتاب ثقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها