معنی و ترجمه کلمه apparent luminosity به فارسی apparent luminosity یعنی چه

apparent luminosity


نجوم : درخشندگى ظاهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها