معنی و ترجمه کلمه apparent magnitude به فارسی apparent magnitude یعنی چه

apparent magnitude


نجوم : قدر ظاهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها