معنی و ترجمه کلمه apparent power به فارسی apparent power یعنی چه

apparent power


علوم مهندسى : توان ظاهرى
الکترونيک : توان ظاهرى
علوم هوايى : توان ظاهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها