معنی و ترجمه کلمه apparent solar به فارسی apparent solar یعنی چه

apparent solar


روز شمسى ظاهرى
علوم نظامى : روز شمسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها