معنی و ترجمه کلمه appeal for tenders به فارسی appeal for tenders یعنی چه

appeal for tenders


بازرگانى : درخواست مزايده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها