معنی و ترجمه کلمه appearance به فارسی appearance یعنی چه

appearance


ظهور،پيدايش ،ظاهر،نمايش ،نمود،سيما،منظر
روانشناسى : ظاهر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها