معنی و ترجمه کلمه appel به فارسی appel یعنی چه

appel


پاکوب ، 2بار پا کوبيدن شمشيرباز به نشانه متوقف کردن مبارزه
ورزش : توپ بيس بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها