معنی و ترجمه کلمه append به فارسی append یعنی چه

append


افزودن ،الحاق کردن ،اويختن ،پيوست کردن
کامپيوتر : فرمانAPPEND

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها