معنی و ترجمه کلمه appendant به فارسی appendant یعنی چه

appendant


ضميمه ،الحاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها