معنی و ترجمه کلمه appertain به فارسی appertain یعنی چه

appertain


وابسته بودن ،مربوط بودن ،متعلق بودن ،اختصاص داشتن( با)to

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها