معنی و ترجمه کلمه appetizer به فارسی appetizer یعنی چه

appetizer


غذا يا اشاميدنى اشتهااور قبل از غذا،پيش غذا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها