معنی و ترجمه کلمه applicable به فارسی applicable یعنی چه

applicable


قابل اجراء،قابل اطلاق ،اجرا شدنى ،کاربست پذير
روانشناسى : کاربرد پذير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها