معنی و ترجمه کلمه applicator به فارسی applicator یعنی چه

applicator


درخواست کننده ،اعمال کننده
علوم دريايى : سر لوله شيپورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها