معنی و ترجمه کلمه appoint به فارسی appoint یعنی چه

appoint


مامور کردن ،نصب کردن به کار،تعيين کردن ،برقرار کردن ،منصوب کردن ،گماشتن ،واداشتن
قانون ـ فقه : گماشتن به کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها