معنی و ترجمه کلمه appointment quota به فارسی appointment quota یعنی چه

appointment quota


سهميه ماموريت
علوم نظامى : سهميه مشاغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها