معنی و ترجمه کلمه appointment به فارسی appointment یعنی چه

appointment


گمارش ،تعيين ،انتصاب ،قرار ملاقات ،وعده ملاقات ،کار،منصب ،گماشت
روانشناسى : وعده ملاقات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها