معنی و ترجمه کلمه appositely به فارسی appositely یعنی چه

appositely


بطور مناسب ،بفراخور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها