معنی و ترجمه کلمه appreciate the situation (rn) به فارسی appreciate the situation (rn) یعنی چه

appreciate the situation (rn)


علوم دريايى : - estimate of situation )US(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها