معنی و ترجمه کلمه appreciation of currency به فارسی appreciation of currency یعنی چه

appreciation of currency


بازرگانى : ترقى ارزش پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها