معنی و ترجمه کلمه apprehension به فارسی apprehension یعنی چه

apprehension


بازداشت ،جلب ،دريافت ،درک ،فهم ،بيم ،هراس ،دستگيرى
قانون ـ فقه : توقيف شخص ،توقيف
روانشناسى : بيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها