معنی و ترجمه کلمه approach gradient به فارسی approach gradient یعنی چه

approach gradient


روانشناسى : شيب گرايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها