معنی و ترجمه کلمه approach lane به فارسی approach lane یعنی چه

approach lane


مسير تقرب
علوم نظامى : مسير نزديک شدن به ساحل خطوط نزديک شدن به ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها