معنی و ترجمه کلمه approach line به فارسی approach line یعنی چه

approach line


خط نزديک شدن به ساحل ،خط تقرب به دشمن خط مسير فرود
علوم نظامى : خط تقرب به باند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها