معنی و ترجمه کلمه approach route به فارسی approach route یعنی چه

approach route


مسير تقرب به باند
علوم نظامى : مسير فرود به باند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها