معنی و ترجمه کلمه approach time به فارسی approach time یعنی چه

approach time


زمان تقرب هواپيما
علوم نظامى : زمان نزديک شدن به باند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها