معنی و ترجمه کلمه approaching به فارسی approaching یعنی چه

approaching


نزديک ( شونده) ،اينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها