معنی و ترجمه کلمه approbate به فارسی approbate یعنی چه

approbate


تصويب کردن ،پسنديدن ،موافقت کردن
قانون ـ فقه : تصويب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها