معنی و ترجمه کلمه appropriate به فارسی appropriate یعنی چه

appropriate


اختصاص دادن ،براى خود برداشتن ،ضبط کردن ،درخور،مناسب ،مقتضى
قانون ـ فقه : مقتضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها