معنی و ترجمه کلمه appropriated technology به فارسی appropriated technology یعنی چه

appropriated technology


تکنولوژى متناسب
زيست شناسى : فن شناسى فراخور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها