معنی و ترجمه کلمه appropriation language به فارسی appropriation language یعنی چه

appropriation language


علوم نظامى : شرح جزئيات بودجه و منظور از تخصيص ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها