معنی و ترجمه کلمه appropriation limitation به فارسی appropriation limitation یعنی چه

appropriation limitation


محدوديت بودجه
علوم نظامى : محدوديت تخصيص اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها