معنی و ترجمه کلمه appropriation symbol به فارسی appropriation symbol یعنی چه

appropriation symbol


کد اعتبار
علوم نظامى : کد بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها