معنی و ترجمه کلمه approval to the treaty به فارسی approval to the treaty یعنی چه

approval to the treaty


قانون ـ فقه : معاهده اى را تصويب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها