معنی و ترجمه کلمه approve به فارسی approve یعنی چه

approve


تصديق کردن ،تاييد کردن ،تصويب کردن ،موافقت کردن( با)،ازمايش کردن ،پسند کردن ،رواداشتن
قانون ـ فقه : تصويب کردن
بازرگانى : موافقت کردن
علوم نظامى : تاييد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها