معنی و ترجمه کلمه approved data به فارسی approved data یعنی چه

approved data


علوم هوايى : سوابق و اطلاعاتى که ميتوانند براى تعيين مراحل تعميرات يا تغييرات هواپيماى ويژه اى بکارروند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها