معنی و ترجمه کلمه aprosexia به فارسی aprosexia یعنی چه

aprosexia


روانشناسى : تفرقه حواس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها